Co-Create Teamcoach Camp

2022 őszén útjára indítjuk a Co-Create Teamcoach Campet.  Napjainkban egyre jobban felerősödött az igény a hatékony csapatmunkára, az erős kohézióval rendelkező, magukat megújtani képes, innovatív csapatokra. Ez viszont a csapatoktól magas szintű tudatosságot, önreflexiót, hatékony kommunkációt igényel a csapatoktól. A teamcoaching egy olyan gyorsítósáv, amely mindezek elsajátítását rapid módon teszi lehetővé a csapatok számára. A csapatot gátló működésmódok leghatékonyabb lecserélése előrevivő viselkedésmódokra a teamcoaching által lehetséges. 

A teamcoaching komplexen ötvözi a mai modern fejlesztői eszköztár elemeit. 

 

Célünk a képzésssel, elérhető eredmények:

A képzéssel az a célunk, hogy a hallgatók

 • értsék, hogy mit jelent a teamcoaching, mire való és mire nem
 • megismerjék és alkalmazzák az ICF etikai kódexét a csapatokkal való munkában
 • értsék hogyan illeszkedik a szervezetek életébe, és a csapatok fejlődésébe
 • tudják, hogyan épül fel egy teamcoaching folyamat
 • a tanulási folyamat végére képesek legyenek teamcoaching folyamatokat vezetni párban alkalmazva az ICF által definiált teamcoach kompetenciákat, személyesen és digitális egyaránt
 • a teamcoach kompetenciák magas szintű működtetéséhez szükséges önismereti témákon és személyes fejlődési céljaikon dolgozzanak, és ezekben előrébb lépjenek.

Mindezekért garanciát nem vállalunk, mi a lehetőséget hozzuk létre. Vállaljuk hogy olyan tanulási helyzeteket és légkört teremtünk, amelyben ezek megfejlődésére van lehetőség. Befogadhatóvá és megtanulhatóvá tesszük a kompetenciákat saját fejlesztésű modelleken és módszertanon keresztül.

Fejlesztési szemléletünk, erősségünk:

 • Törekszünk az azonos szemmagasság és felnőtt-felnőtt viszony kialakítására és fenntartására a képzésben résztvevőkkel a tanulási folyamat során.
 • Vállaljuk a képzés során a képzésben résztvevők felelősségben tartását , és a hallgatók részéről pedig elvárjuk a felelősségvállalást a saját tanulási folyamatukért.
 • Kompetenciák fejlesztését testorientált módszertannal mélyítjük és tudatosítjuk (bodywork).
 • Képzőként valós szervezeti tapasztalatunkat, és az üzleti környezet értését becsatornázzuk a tanulási folyamatba.
 • Képzőként folyamatosan követjük a nemzetközi trendeket és beillesztjük a képzési programba.
 • Bátor, nyitott, konfrontatív és mégis megtartó környezetet biztosítunk a tanuláshoz.
 • A képzés elméleti alapját az ICF teamcoach kompetenciák, a csapatok valós üzleti környezetben jellemző működésére vonatkozó modellek, valamint az etikai kódex adja.
 • Gyakorlási lehetőséget biztosítunk a képzés során és sok visszajelzést adunk (a teamcoach kompetenciák mentén).
 • Képzőként a hallgatóknál a magas szintű teamcoach működéshez szükséges önismereti és soft kompetenciák egyéni fejlődési lépéseit azonosítjuk és tudatosítjuk, támogatjuk a hallgatókat ezeknek elérésében, és az elakadásokon való átlendülésben.

Kiknek ajánljuk?

Akiknek a szerepkörük eredményes betöltését segítik a teamcoach készségek: 

 • szervezeten belüli és külső fejlesztő szakemberek (trénerek, facilitátorok)
 • egyéni coachok akik szeretnének elmozdulni csapatok fejlesztésének irányába
 • agile coachok, scrum masterek
 • vezetői pozícióban dolgozók
 • HR szakemberek, 

A képzés oktatói:

Szabó Tamara

 • MCC coach (MCC: Master Coach Certificate: az ICF-nél megszerezhető legmagasabb szintű minősítés)
 • PCC Marker Assessor – az ICF vizsgáztatói képzése, amely alkalmassá teszi PCC szintű vizsgáztatásra ACTP/Level 2 képzés keretében
 • több mint tíz év tapasztalat multinacionális szervezetben vezetőként
 • többezer coaching óra tapasztalat a magyar és a nemzetközi piacon, belső és külső coachként egyaránt, egyéni, csoport- és teamcoachingban
 • 150+ hallgatót képzett az elmúlt 5 évben ICF akkreditált coachképzésben, csoport- és teamcoach képzésben
 • 2022 őszi szemesztertől a METU Business és Teamcoach képzésének egyik oktatója
 • ICF konferenciák/programok rendszeresen előadója Teamcoaching témában

Holló Ági

 • HR és fejlesztő szakember tapasztalat (15 év szakmai tapasztalat KKV szektorban, különböző iparágakban, szervezeti folyamatok és működés átstrukturálása hazai és nemzetközi környezetben, ebből 10 év vezetői tapasztalat)
 • egyéni, csoport- és teamcoach
 • különböző pszichológiai irányzatokban való jártasság: bodywork, tranzakciónalízis (TA 101,202,303), Gestalt (Gestalt Alapok – MAG, és Gestalt terapeuta képzés folyamatban – Gestalt Intézet)
 • Integratív tánc-és mozgásterápiás csoportvezető asszisztens (bodywork)
 • Service Designer (Meet)

Képzésben való részvétel feltételei:

 • ICF akkreditált coachképzés elvégzése, vagy tapasztalat csapatok vezetésével/fejlesztésében (minimum 1 év). 
 • 1 órás interjú képzőkkel:
  • a jelölt be tud számolni önismereti munkáról, ami alkalmassá teszi a teamcoach szerepre (megfelelő szintű önreflexió, nyitottság, képesség és szándék a változásra, fejlődésre a coach kompetenicákban)
  • mentális állapota alkalmasság teszi a képzés elvégzésére (pszichológiai értelemben nincs olyan személyiségzavara, ami akadályozza a coach szerepben való működésben).
 • A hallgató tudomásul veszi a képzés feltételeit: részvétel, vizsgakövetelmények, képzési idő alatt a képzés keretein belül, és kívül is gyakorolja a tanultakat
 • A hallgató élethelyzetében nincs olyan körülmény, ami akadályozza, ellehetetleníti valamely feltétel teljesítésében.
 • Nem áll fenn összeférhetetlenség a hallgató részéről  sem a képzőkkel, sem a többi résztvevővel. 
 • A hallgató tudja vállalni az anyagi feltételeket.
 • A hallgató tudja vállalni a személyes jelenlétet az erre kijelölt képzési napokon. 
 • A hallgató rendelkezik felsőfokú végzettséggel. 

A képzés felépítése:

A képzés az ICF etikai kódexére, az ICF teamcoach kompetenciákra, és önismereti elemekre fókuszáló modulokból és mentorált közegben történő gyakorlásból épül fel.

A modulok tartalmaznak

 • közös tanulást és gyakorlást a teljes csoport részvételével,
 • önismereti bodywork foglalkozásokat,
 • önálló tanulást.

A bodywork egy testtudatosságból kiinduló csoportos önismereti módszer. A gyakorlatok során testérzeteink és érzelmeink mozdítják a testünket szabadon, tehát nem a mindennapokban begyakorolt gondolati sémáink mentén reagálunk helyzetekre, hanem autentikus, sokszor tudattalan  zsigeri reakcióink jelennek meg az interakciók során. Nem teljesítendő feladatokat kapunk, hanem improvizatív helyzetekbe és szituációkba kerülünk, amelyek felszínre hozzák önismereti témáinkat. A megajánlott gyakorlatoknak köszönhetően felismerhetjük szerepeinket, automatikus – és sokszor gátló – működési mechanizmusainkat. Ezeknek működési mintáknak a tudatosításával egy önazonosabb működést tudunk elérni. A módszerben egyaránt hangsúlyt kapnak az egyéni és interperszonális témák is.

Modulok

Feltöltés alatt. 
 

Egyéb:

Maximális csoportlétszám: 12 fő/csoport

Ár:

Hamarosan. 

További információ: szabo.tamara@cocreate.hu