Haladó csoportos coach képzés

A csoportos coaching olyan fejlesztési módszertan, amely során a résztvevői létszám miatt a coaching hatása multiplikálódik. A csoportos coach segítségével a résztvevők különböző eseteket hoznak be és dolgoznak fel. A képzés során arra készítjük fel a résztvevőket, hogy csoportos coach szerepben jól ki tudják aknázni a módszertanban rejlő lehetőségeket. 

Célünk a képzésssel, elérhető eredmények:

A képzéssel az a célunk, hogy a hallgatók

 • értsék, hogy mit jelent a group coaching (csoportos coaching), mire való és mire nem
 • megismerjék és alkalmazzák az ICF etikai kódexét a csoportos coaching munkában
 • értsék hogyan illeszkedik a szervezetek életébe, és az egyének fejlődésébe
 • tudják, hogyan épül fel egy csoportos coaching folyamat
 • a tanulási folyamat végére képesek legyenek csoportos coaching üléseket és folyamatokat vezetni magas szinten alkalmazva az ICF coach kompetenciákat, személyesen és digitálisan egyaránt
 • ki tudják aknázni a csoportos coachingban levő lehetőségeket (csoportos coaching mint készségfejlesztési eszköz, csoportos coaching mint csapatkohéziót és egészséges csapat légkört teremtő eszköz)

Mindezekért garanciát nem vállalunk, mi a lehetőséget hozzuk létre. Vállaljuk hogy olyan tanulási helyzeteket és légkört teremtünk, amelyben ezek megfejlődésére van lehetőség. Befogadhatóvá és megtanulhatóvá tesszük a kompetenciákat saját fejlesztésű modelleken és módszertanon keresztül.

Fejlesztési szemléletünk, erősségünk:

 • Törekszünk az azonos szemmagasság és felnőtt-felnőtt viszony kialakítására és fenntartására a képzésben résztvevőkkel a tanulási folyamat során.
 • Vállaljuk a képzés során a képzésben résztvevők felelősségben tartását , és a hallgatók részéről pedig elvárjuk a felelősségvállalást a saját tanulási folyamatukért.
 • Képzőként valós szervezeti tapasztalatunkat, és az üzleti környezet értését becsatornázzuk a tanulási folyamatba.
 • Képzőként folyamatosan követjük a nemzetközi trendeket és beillesztjük a képzési programba.
 • Bátor, nyitott, konfrontatív és mégis megtartó környezetet biztosítunk a tanuláshoz.
 • A képzés elméleti alapját az ICF kompetenciák, a csoportok valós üzleti környezetben jellemző működését igénylő kompetenciák, valamint az etikai kódex adja.
 • Képzőként a hallgatóknál a magas szintű csoportos coach működéshez szükséges önismereti és soft kompetenciák egyéni fejlődési lépéseit azonosítjuk és tudatosítjuk, támogatjuk a hallgatókat ezeknek elérésében, és az elakadásokon való átlendülésben.

Kiknek ajánljuk?

Akiknek a szerepkörük eredményes betöltését segítik a teamcoach készségek: 

 • szervezeten belüli és külső fejlesztő szakemberek (trénerek, facilitátorok) akik szeretnék bővíteni az eszköztárukat
 • egyéni coachok akik szeretnének elmozdulni csoportos fejlesztésének irányába
 • HR szakemberek

A képzés oktatói:

Szabó Tamara

 • MCC coach (MCC: Master Coach Certificate: az ICF-nél megszerezhető legmagasabb szintű minősítés)
 • PCC Marker Assessor – az ICF vizsgáztatói képzése, amely alkalmassá teszi PCC szintű vizsgáztatásra ACTP/Level 2 képzés keretében
 • több mint tíz év tapasztalat multinacionális szervezetben vezetőként
 • többezer coaching óra tapasztalat a magyar és a nemzetközi piacon, belső és külső coachként egyaránt, egyéni, csoport- és teamcoachingban
 • 150+ hallgatót képzett az elmúlt 5 évben ICF akkreditált coachképzésben, csoport- és teamcoach képzésben
 • 2022 őszi szemesztertől a METU Business és Teamcoach képzésének egyik oktatója
 • ICF konferenciák/programok rendszeresen előadója 

Képzésben való részvétel feltételei:

 • ICF kompetenciák ismerete (ICF akkreditált képzés elvégzése/ICF minősítés/ICF kompetenciákkal való tudatos munka). 
 • 1 órás interjú képzőkkel:
  • a jelölt be tud számolni korábbi coach tapasztalatról, és hogy mi motiválja őt a csoportos coachingban való elmélyülésre
  • mentális állapota alkalmasság teszi a képzés elvégzésére (pszichológiai értelemben nincs olyan személyiségzavara, ami akadályozza a coach szerepben való működésben).
 • A hallgató tudomásul veszi a képzés feltételeit: részvétel, képzési idő alatt a képzés keretein belül, és akár kívül is gyakorolja a tanultakat
 • A hallgató élethelyzetében nincs olyan körülmény, ami akadályozza, ellehetetleníti valamely feltétel teljesítésében.
 • Nem áll fenn összeférhetetlenség a hallgató részéről  sem a képzőkkel, sem a többi résztvevővel. 
 • A hallgató tudja vállalni az anyagi feltételeket.
 • A hallgató tudja vállalni a személyes jelenlétet az erre kijelölt képzési napokon. 
 • A hallgató rendelkezik felsőfokú végzettséggel. 

A képzés felépítése:

A képzés az ICF coach kompetenciák csoportos coachingban történő alkalmazására, és mentorált közegben történő gyakorlására épül fel. A képzés szerves részét képezi a módszertan használata olyan valós szervezeti helyzetekben, amikor a csoportos coaching alkalmazásával a cél valamilyen – a munkakör betöltéséhez szükséges – kompetencia erősítése vagy csapatműködésről való tanulás. 

Részletes tematika:

1. nap (2024-10-14)

 • szerződés a közös munkára, a tanulási folyamatra 
 • csoportos coaching definíció, elkülönítés más módszertanoktól 
 • a csoportos coaching alkalmazási területei
 • a csoportos coaching folyamat indítása
 • ICF kompetenciák és csoportos coaching
 • demó, és elemzés

2. nap (2024-10-15)

 • csoportos coaching lehetőségek, a csoport megmozgatásának lehetséges módjai
 •  gyakorlás 
 • csoportos coaching különböző készségek fejlesztésének a szolgálatában – 1. 

3. nap (2024-11-14)

 • csoportos coaching különböző készségek fejlesztésének a szolgálatában – 2. 
 • gyakorlás

4. nap (2024-11-25)

 • csoportos coaching, amikor egy csapat tagjai vesznek részt rajta – csapatműködés, együttműködési készség fejlesztés 
 • gyakorlás
 • a csoportos coaching folyamat zárása
 • a tanulási folyamat zárása

Maximális csoportlétszám: 8 fő/csoport. A képzés legalább 6 fő részvételével indul. 
Helyszín: Fény utca (Széna tér közelében, megközelítés: M2 metró, 4/6 villamos)

A képzés 20 CCE pontra (ICF továbbképzési pontok) akkreditációja előkészítés alatt. 

Ár:

440,000 Ft + Áfa 

További információ: [email protected]