Co-Create Coach Camp – 2. évfolyam

2023 őszén indul aICF akkreditált coach képzésünk, a Co-Create Coach Camp második évfolyama.

A 130 órás képzés nemzetközileg akkreditált, rendelkezik az ICF (International Coaching Federation) Level 2. (korábban ACTP) akkreditációjával. Ez azt jelenti, hogy a hallgatók sikeres vizsga esetén megkapják a Level 2. képzés elvégzését igazoló tanúsítványt, amely azt mutatja, hogy PCC szinten tudják demonstrálni a coach kompetenciákat. Ezzel  jogosultak lesznek az ún. könnyített úton akkreditációt szerezni az ICF-nél.

Az ICF által akkreditált képzésekről itt, a 2022. január 1-től életbe lépő változásokról pedig itt olvashatsz.

Célünk a képzéssel, elérhető eredmények:

A képzéssel az a célunk, hogy a hallgatók

 • értsék, hogy mit jelent a coaching, mire való és mire nem
 • megismerjék és alkalmazzák az ICF etikai kódexét
 • értsék hogyan illeszkedik a szervezetek életébe, és az egyéni fejlődésbe
 • tudják, hogyan épül fel egy coaching ülés és egy coaching folyamat
 • a tanulási folyamat végére képesek legyenek coaching üléseket (business, life, executive) és folyamatokat vezetni PCC szinten működtetve az ICF által definiált coach kompetenciákat, személyesen és digitális egyaránt
 • a kompetenciák PCC szintű működtetéséhez szükséges önismereti témákon és személyes fejlődési céljaikon dolgozzanak, és ezekben előrébb lépjenek.

Mindezekért garanciát nem vállalunk, mi a lehetőséget hozzuk létre. Vállaljuk hogy olyan tanulási helyzeteket és légkört teremtünk, amelyben ezek megfejlődésére van lehetőség. Befogadhatóvá és megtanulhatóvá tesszük a kompetenciákat PCC szinten saját fejlesztésű modelleken és módszertanon keresztül.

Fejlesztési szemléletünk, erősségünk:

 • Törekszünk az azonos szemmagasság és felnőtt-felnőtt viszony kialakítására és fenntartására a képzésben résztvevőkkel a tanulási folyamat során.
 • Vállaljuk a képzés során a képzésben résztvevők felelősségben tartását , és a hallgatók részéről pedig elvárjuk a felelősségvállalást a saját tanulási folyamatukért.
 • Kompetenciák fejlesztését testorientált módszertannal mélyítjük és tudatosítjuk (bodywork).
 • Képzőként valós szervezeti tapasztalatunkat, és az üzleti környezet értését becsatornázzuk a tanulási folyamatba.
 • Képzőként folyamatosan követjük a nemzetközi trendeket és beillesztjük a képzési programba.
 • Bátor, nyitott, konfrontatív és mégis megtartó környezetet biztosítunk a tanuláshoz.
 • A képzés elméleti alapját az ICF kompetenciák, és kompetenciák teljesítéséhez kötődő kritériumok (PCC markerek, Minimum Skill Requirement – ACC, MCC)  valamint az etikai kódex adja.
 • Sok gyakorlási lehetőséget biztosítunk a képzés során és sok visszajelzést adunk (a kompetenciák mentén).
 • Képzőként a hallgatóknál a PCC szint eléréséhez szükséges önismereti és soft kompetenciák egyéni fejlődési lépéseit azonosítjuk és tudatosítjuk, támogatjuk a hallgatókat ezeknek elérésében, és az elakadásokon való átlendülésben.

Kiknek ajánljuk?

Akiknek a szerepkörük eredményes betöltését segítik a coach készségek: 

 • HR szakemberek, 
 • szervezeten belüli és külső fejlesztő szakemberek (trénerek, facilitátorok)
 • innovációt támogató szakembererek
 • vezetői pozícióban dolgozók

A képzés oktatói:

Szabó Tamara

 • MCC coach (MCC: Master Coach Certificate: az ICF-nél megszerezhető legmagasabb szintű minősítés)
 • PCC Marker Assessor – az ICF vizsgáztatói képzése, amely alkalmassá teszi PCC szintű vizsgáztatásra ACTP/Level 2 képzés keretében
 • több mint tíz év tapasztalat multinacionális szervezetben vezetőként
 • többezer coaching óra tapasztalat a magyar és a nemzetközi piacon, belső és külső coachként egyaránt, egyéni, csoport- és teamcoachingban
 • 150+ hallgatót képzett az elmúlt 5 évben ICF akkreditált coachképzésben, csoport- és teamcoach képzésben
 • 2022 őszi szemesztertől a METU Business és Teamcoach képzésének egyik oktatója

Holló Ági

 • HR és fejlesztő szakember tapasztalat (15 év szakmai tapasztalat KKV szektorban, különböző iparágakban, szervezeti folyamatok és működés átstrukturálása hazai és nemzetközi környezetben, ebből 10 év vezetői tapasztalat)
 • egyéni, csoport- és teamcoach
 • különböző pszichológiai irányzatokban való jártasság: bodywork, tranzakciónalízis (TA 101,202,303), Gestalt (Gestalt Alapok – MAG, és Gestalt terapeuta képzés folyamatban – Gestalt Intézet)
 • Integratív tánc-és mozgásterápiás csoportvezető asszisztens (bodywork)
 • Service Designer (Meet)

Képzésben való részvétel feltételei:

 • 1 órás interjú képzőkkel:
  • a jelölt be tud számolni önismereti munkáról, ami alkalmassá teszi a coach szerepre (megfelelő szintű önreflexió, nyitottság, képesség és szándék a változásra, fejlődésre a coach kompetenicákban)
  • mentális állapota alkalmasság teszi a képzés elvégzésére (pszichológiai értelemben nincs olyan személyiségzavara, ami akadályozza a coach szerepben való működésben).
 • A hallgató tudomásul veszi a képzés feltételeit: részvétel, vizsgakövetelmények, képzési idő alatt a képzés keretein belül, és kívül is gyakorolja a tanultakat
 • A hallgató élethelyzetében nincs olyan körülmény, ami akadályozza, ellehetetleníti valamely feltétel teljesítésében.
 • Nem áll fenn összeférhetetlenség a hallgató részéről  sem a képzőkkel, sem a többi résztvevővel. 
 • A hallgató tudja vállalni az anyagi feltételeket.
 • A hallgató tudja vállalni a személyes jelenlétet az erre kijelölt képzési napokon. 

A képzés felépítése:

A képzés az ICF etikai kódexére, az ICF coach kompetenciákra, és önismereti elemekre fókuszáló modulokból és mentoring alkalmakból épül fel. A képzés során mind közösen, mind triádokban a hallgatók folyamatosan gyakorolják a tanultakat.

A modulok tartalmaznak

 • közös tanulást és gyakorlást a teljes csoport részvételével,
 • önismereti bodywork foglalkozásokat,
 • triádokban történő kiscsoportos gyakorlást,
 • önálló tanulást.

A bodywork egy testtudatosságból kiinduló csoportos önismereti módszer. A gyakorlatok során testérzeteink és érzelmeink mozdítják a testünket szabadon, tehát nem a mindennapokban begyakorolt gondolati sémáink mentén reagálunk helyzetekre, hanem autentikus, sokszor tudattalan  zsigeri reakcióink jelennek meg az interakciók során. Nem teljesítendő feladatokat kapunk, hanem improvizatív helyzetekbe és szituációkba kerülünk, amelyek felszínre hozzák önismereti témáinkat. A megajánlott gyakorlatoknak köszönhetően felismerhetjük szerepeinket, automatikus – és sokszor gátló – működési mechanizmusainkat. Ezeknek működési mintáknak a tudatosításával egy önazonosabb működést tudunk elérni. A módszerben egyaránt hangsúlyt kapnak az egyéni és interperszonális témák is.

Modulok

1.modul: A képzés felépítése és coaching alapok

Közösen a csoporttal és a tréner(ek)kel:

 • a képzés struktúrája, a hallgatók és a coach-trénerek felelőssége
 • a coaching helye a fejlesztési eszközök között
 • coaching szemlélet
 • coaching kompetenciák
 • a coaching folyamata
 • a megállapodás szintjei és elemei
 • megállapodások megkötése és megtartása – a kompetencia definíciója, PCC markerek, gyakorlás

Otthoni munka:

 • önálló munka: ismerkedés a coaching etikával, ICF etikai kódex és GYIK
 • a megállapodás megkötésének gyakorlása triádokban

2. modul: Etika, Bizalom és Biztonság, Tudatos jelenlét 

Közösen a csoporttal és a tréner(ek)kel:

 • ICF etikai kódex átbeszélése, közös feldolgozása
 • bizalom és biztonság elősegítése és fenntartása: a kompetencia definíciója, PCC markerek, gyakorlás
 • mi állhat a bizalmi légkör útjába (játszmák)
 • a coach tudatos jelenléte:  a kompetencia definíciója, PCC markerek, gyakorlás
 • az összes eddig tanult kompetencia gyakorlása

Otthoni munka:

 • eddig tanultak gyakorlása triádokban
 • coaching átiratokban példák beazonosítása a bizalom és biztonság elősegítésére és fenntartására

3. modul: Aktív Figyelem/Hallgatás, Tudatosság Előmozdítása – 1. 

Közösen a csoporttal és a tréner(ek)kel:

 • Aktív figyelem/hallgatás: a kompetencia definíciója, PCC markerek, gyakorlás
 • Tudatosság előmozdítása -1:  a kompetencia definíciója, PCC markerek, gyakorlás
 • Hatásos kérdések a coachingban
 • Az összes eddig tanult kompetencia gyakorlás

Otthoni munka:

 • eddig tanultak gyakorlása triádokban
 • történet és ember megmutatkozása  – elemek beazonosítása

4. modul: Tudatosság Előmozdítása – 2. 

Közösen a csoporttal és a tréner(ek)kel:

 • Tudatosság előmozdítása – 2:  a kompetencia definíciója, PCC markerek, gyakorlás
 • Mi kell ahhoz, hogy az ügyfélnek új meglátásai legyenek: az új tudatosság kialakításának eszközei, módjai, lehetőségei
 • Az összes eddig tanult kompetencia gyakorlás

Otthoni munka:

 • eddig tanultak gyakorlása triádokban
 • saját coaching ülések revíziója, alternatív intervenciók keresése

5. modul: Az ügyfél fejlődésének elősegítése/facilitálása, a kompetenciák közös gyakorlása 

Közösen a csoporttal és a tréner(ek)kel:

 • Az ügyfél fejlődésének elősegítése/facilitálása:  a kompetencia definíciója, PCC markerek, gyakorlás
 • Az összes eddig tanult kompetencia gyakorlása
 • Hallgatók által  vezetett coaching ülések és azok kiértékelése a PCC markerek mentén

Otthoni munka:

 • eddig tanultak gyakorlása triádokban

6. modul: Digitális Coaching (online modul) 

Közösen a csoporttal és a tréner(ek)kel: 

 • A digitális coaching speciális vonatkozásai és lehetőségei 
 • Hallgatók által vezetett online coaching ülések és azok kiértékelése a PCC markerek mentén és a digitális coaching speciális vonatkozásai mentén

Otthoni munka:

 • eddig tanultak gyakorlása triádokban

Mentoring (online): 

A képzés során a hallgatók 10 órányi (7 csoportos, 3 egyéni) mentoringban részesülnek. A mentoring alkalmak célja, hogy a hallgatók személyre szabott támogatást kapjanak 

 • egyéni elakadásaikban, 
 • a coach szerepbe való beletalálásukhoz, 
 • a kompetenciák gyakorlatba ültetéséhez.
A második és harmadik egyéni mentoring alkalmat megelőzően a hallgatók hangfelvételt adnak le, amelyeket az oktatók kielemeznek, beazonosítva az egyéni erősségeket, és elakadásokat. A mentoring alkalmak lehetőséget kínálnak az adott elakadások feldolgozására, valamint egyénre szabott gyakorlatokra. 

7. modul: vizsga

 • a két nap során a hallgatók feleletválasztós és nyitott tesztben számot adnak a coaching, az ICF etikai kódex, és a kompetenciák kapcsán a lexikális tudásukról
 • egymást coacholva számot adnak arról, hogy a coaching kompetenciákat hogyan tudják működtetni a gyakorlatban. 
 • a közös tanulási folyamat lezárása, ünneplés.

Dátumok:

Tantermi modulok:
 • 1. modul: 2023. október 6-7.
 • 2. modul: 2023. november 3-4.
 • 3. modul: 2023. december 8-9.
 • 4. modul: 2024. január 12-13.
 • 5. modul: 2024. február 9-10.
 • 6. modul: 2024. április 5 – online
 • Vizsga: 2024. június 7-8. 

Mentoring: 

 • Egyéni:
  • 2024. január 19. (1 óra/fő)  – online
  • 2024. február 23. (1 óra/fő) – online
  • 2024. május 17.(1 óra/fő) – online
 • Csoportos:
  • 2024. március 1. – 5 fős kiscsoportban, 3,5 óra/kiscsoport
  • 2024. április 26. – 5 fős kiscsoportban, 3,5 óra/kiscsoport

Bővebb információ:

 • A képzőkkel történt sikeres interjút követően eljuttatjuk a jelentkezők számára a részletes működési szabályzatot és a képzési szerződést.

Egyéb:

Maximális csoportlétszám: 10 fő/csoport

A képzés helyszíne:  Fény utca (Széna tér közelében, megközelítés: M2 metró, 4/6 villamos

Ár:

950,000 Ft + Áfa

További információ: [email protected]